Telefon: 026 - 420 33 00

Norra kopparslagargatan 9, Gävle Hitta hit

Frågor och Svar

Måste jag ha biståndbeslut från kommunen? (klicka för att visa)

Det beror på vad du vill ha hjälp med. För personlig omvårdnad behöver du ett beslut från kommunen. Men om du har behov av till exempel städhjälp, ledsagning, trädgårdsarbete, snöskottning och liknande kan du istället köpa tilläggstjänster direkt av oss. De flesta av tilläggstjänsterna räknas till hushållsnära tjänster vilket betyder att de är avdragsgilla med 50 %. På så sätt kan det bli billigare att använda sig av dem än av traditionell hemtjänst. Kontakta en hemtjänstenhet nära dig för att få mer information om priser.

Kan jag få hjälp med ledsagning? (klicka för att visa)

Ja om det är beviljat i ditt biståndsbeslut kan du det. Om du inte fått det beviljat kan du istället köpa ledsagning som en tilläggstjänst direkt av oss.

Hur många olika personer kommer att hjälpa mig? (klicka för att visa)

Det beror helt på hur stora insatser som du behöver. Ju fler besök vi gör hos dig under dagen/natten desto större chans är det att det är olika medarbetare som kommer. Vi försöker dock hålla ner antalet personer som kommer hem för att bibehålla kontinuteten.

Kan jag få svensk personal? (klicka för att visa)

Vi försöker alltid att matcha ihop dig med de medarbetare du vill ska komma till dig. Men alla våra medarbetare kan prata och skriva på svenska.

Vad kostar det? (klicka för att visa)

Det beror på hur mycket hjälp du behöver. Kontakta oss eller din biståndshandläggare på kommunen för att få exakta priser.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får? (klicka för att visa)

Traditionellt sett har det varit så att det är en biståndshandläggare på kommunen där du bor som tar beslut på hur mycket hjälp du kan få från hemtjänsten.

Kan jag själv bestämma vilken tid ni kommer till mig? (klicka för att visa)

Ja det kan du. Vi försöker alltid tillgodose dina önskemål.

Är personalen utbildad? (klicka för att visa)

Våra medarbetare genomgår flera olika interna utbildningar och många har också lång erfarenhet inom yrket.