Telefon: 026 - 420 33 00

Norra kopparslagargatan 9, Gävle Hitta hit

Våra tjänster

Kvalitetsarbetet på AHC NORDIC AB börjar med en noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Planering och genomförande följs upp och analyseras så att vi kan se om resultaten blev de avsedda. Uppföljningen ger ett underlag så att möjligheter till förbättringar kan identifieras och leda till att verksamheten utvecklas. Målet för allt kvalitetsarbete på AHC NORDIC AB är att ge effektivare verksamhet samt att stärka säkerheten för såväl kund som personal.

Kunden i fokus

För oss på AHC NORDIC AB så är det en självklarhet att alltid utgå ifrån individen. Din delaktighet är viktig för oss för att du ska kunna påverka hur dina beviljade insatser ska planeras in. Vi arbetar för att varje individ ska ha ett meningsfullt, tryggt och värdigt liv, oavsett om det gäller äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade. Vårt mål är att stärka individen genom att värna om den enskildes integritet. Vi strävar ständigt mot att erbjuda dig vård och service präglad av respekt, vänlighet och omtanke. Hos oss bidrar du med Ditt inflytande och Ditt självbestämmande.

Som ny kund hos oss erbjuder vi dig alltid ett individuellt utformat stöd, tillsammans med dig upprättar vi en genomförande plan via vårt besök hemma hos dig. Dina önskemål och synpunkter är viktiga för oss speciellt när du vårdas i ditt eget hem. På AHC Nordic AB får du en kontaktperson som i första hand ansvarar för att utföra insatserna på det sätt som du önskar för att öka kontinuiteten och tryggheten. Företagets målsättning är att erbjuda dig ett helhetsåtagande inom hemtjänst

Vad är hushållsnära tjänster?

Hushållsnära tjänster är en beteckning på arbete som utförs i privathem. Hit räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden som till exempel städtjänster eller trädgårdsysslor. Det betyder att du kan få hjälp i hemmet utan att ha ett biståndsbeslut från kommunen. Hushållsnära tjänster är avdragsgilla vilket betyder att du inte betalar skatt fullt ut på tjänsterna. Läs mer om det på:www.skatteverket.se

Våra hushållsnära tjänster (klicka för att visa)

 • Städning (Dammsugning,skura golv, dammtorka m,m)
 • Fönsterputsning
 • Flyttstäd
 • Trädgårdsskötsel (klippning,räffsning,plantering m,m allt för din gård!)
 • Handla på affären
 • Hantverk (mindre som kabeldragning, montera tavlor,vitvaror m,m)
 • Måleriarbeten ( målning av fasader,staket m,m, (dock ej takmålning inomhus)
 • Barnvakt
 • Hustillsyn ( Ta in post, hålla undan snö samt tända lampor för att slippa ovälkomna gäster)
 • Leveranser / hämtningar / bud
 • Sällskap vid läkarbesök / handla m,m
 • Flyttningar av bohag
 • Läxhjälp

Ledsagning – ett positivt stöd i vardagen

Vi vill med vår ledsagning att ledsagaren blir en del av den kundens vardag. Man deltar på musikevenemang, utställningar, utflykter, eller bara en promenad i parken. Ofta handlar ledsagning om att bryta en social isolering. Arbetet varierar, vissa av kunderna har behov av regelbundna tider för sina aktiviteter, medan andra kan anpassa sig efter när ledsagaren har tid och möjlighet. Att ledsaga innebär att vi hjälper kunden till ett aktivare och mer socialt liv.

Biståndsbeslutet

För att du ska beviljas ledsagning måste behoven bedömas av en biståndshandläggare på kommunen. Det är trots allt att kommunen bär det ekonomiska och sociala ansvaret för omsorgsinsatserna. Det är alltså kommunens biståndshandläggare som bestämmer vem som har rätt att få ledsagning. För ett bli beståndsbedömd krävs i det flesta fall läkarintyg som bekräftar att du är i behov av ledsagning. Beslutsprocesserna varierar i både tid och omfattning, lite beroende på vilka som insatser som ska prövas.

Vad är en etableringslots?

En etableringslots (lots) är ett företag eller en organisation som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med att stödja dig på vägen till arbete.

Metodik

Vi utgår alltid från dina egna behov, förutsättningar och intressen. Du och lotsen tillsammans upprättar en plan med målinriktade och meningsfulla aktiviteter för att nå uppsatta mål. Vi stödjer dig under hela processen och du får stöd av människor som är erfarna och yrkeskompetenta inom sina områden. Vi hjälper dig med att lära känna det nya samhället, bygga upp ett fungerande nätverk av privata och professionella kontakter. Genom att erbjuda dig korrekt information och kunskap om olika yrken och utbildningar vägleder vi dig i val av yrke eller studier. Du får stöd i ditt arbetssökande så att du har de nödvändiga verktygen för och kunskapen om att söka arbete samt matchar dig löpande mot lämpliga arbeten. Genom våra arbetsgivarkontakter hjälper vi dig att skaffa praktikplatser mm. Vår metod är att visa på möjligheterna. Vi kommer att vara med dig vid varje steg på vägen mot ditt mål: arbete.