Personlig assistans

Kunden i fokus


Kvalitetsarbetet på AHC NORDIC AB börjar med en noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Planering och genomförande följs upp och analyseras så att vi kan se om resultaten blev de avsedda. Uppföljningen ger ett underlag så att möjligheter till förbättringar kan identifieras och leda till att verksamheten utvecklas. Målet för allt kvalitetsarbete på AHC NORDIC AB är att ge effektivare verksamhet samt att stärka säkerheten för såväl kund som personal.

Biståndsbeslutet

​​​​​​​​​​​​​​
För att du ska beviljas ledsagning måste behoven bedömas av en biståndshandläggare på kommunen. Det är trots allt att kommunen bär det ekonomiska och sociala ansvaret för omsorgsinsatserna. Det är alltså kommunens biståndshandläggare som bestämmer vem som har rätt att få ledsagning. För ett bli beståndsbedömd krävs i det flesta fall läkarintyg som bekräftar att du är i behov av ledsagning. Beslutsprocesserna varierar i både tid och omfattning, lite beroende på vilka som insatser som ska prövas.