Ansök om personlig assistans

Det är antingen din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. För att bli beviljad personlig assistans behöver du ha ett stort behov av hjälp med grundläggande behov, såsom att kommunicera, andas, äta, klä på och av dig, ta hand om din personliga hygien eller andra behov som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Försäkringskassan och kommunen ställer höga krav på medicinska underlag vid en ansökan om personlig assistans. Det är viktigt att beskriva dina hjälpbehov tydligt och att lyfta fram dessa behov i ansökan. Läkaren som intygar dina hjälpbehov förväntas beskriva din funktionsförmåga, aktivitetsbegränsningar samt hjälpbehov.

Intygen bör innehålla information om din diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar, och det är viktigt att intygen är så nya som möjligt.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar din rätt till personlig assistans, rekommenderar vi att du ansöker hos båda parterna.

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

När du ansöker om personlig assistans behöver du styrka ditt hjälpbehov med intyg från exempelvis din läkare eller en arbetsterapeut som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. När du har dessa intyg kan du kontakta oss på Saki för att få hjälp med att göra en komplett ansökan. Vi går då igenom din dag från moment till moment för att säkerställa att alla behov är inkluderade.

Om du väljer att anlita oss som assistansanordnare skickar vi ett uppdragsavtal och fullmakt till dig för påskrift. Vi hjälper dig även att skicka in en ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning och/eller en ansökan om personlig assistans till kommunen.

När din ansökan är mottagen av kommunen och Försäkringskassan kommer de att bekräfta det och sedan kontakta dig eller oss för att boka ett möte. Du har möjlighet att ta med dig en familjemedlem eller någon från företaget som stöd under mötet. Vi på Artan health care kommer också att finnas till hands för att hjälpa dig i kontakten med myndigheterna.

När du har lämnat in din ansökan om personlig assistans kan du förvänta dig att handläggningen sker snabbt både hos kommunen och Försäkringskassan. Trots detta kan det ta cirka 4-6 månader att få ett beslut på grund av den omfattande utredningen som behöver göras. Om det saknas nödvändiga underlag kan det ta ännu längre tid.

Om din ansökan beviljas, hjälper Artan health care dig med att skicka in alla handlingar som myndigheterna behöver för att starta din personliga assistans. Vi hjälper dig också att rekrytera personliga assistenter, och om du vill att vi ska anställa dina anhöriga, vänner eller bekanta. Därefter tar Artan health care ett helhetsansvar för din assistans, vilket innebär att du kan lämna över allt ansvar till oss så att du kan fokusera på din vardag och dig själv.

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att begära en omprövning av beslutet i första hand. Om beslutet inte ändras kan vi överklaga till Förvaltningsrätten i andra hand. Om Förvaltningsrätten inte ändrar beslutet kan vi överklaga till Kammarrätten för att få ditt ärende prövat. Om Kammarrätten inte ändrar tidigare beslut kan du ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi på Artan health care har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva ärenden i de olika instanserna.

Om du är nöjd med beslutet hjälper Artan health care dig med redovisning, tidrapportering, rekrytering och allt annat som behövs för att du ska kunna få personlig assistans. Vi erbjuder också juridisk rådgivning och hjälp, exempelvis om du i framtiden har behov av fler timmar personlig assistans.

Scroll to Top