Varför välja oss?

Vårt fokus är att erbjuda personlig assistans till personer i behov. Vi tror på att behandla andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. Din livskvalitet påverkas direkt av den nivå av assistans du får. Även om du förstår detta, är det lika viktigt för oss att förstå det. Våra verksamheter och värderingar grundar sig på fyra kärnvärden – Inflytande, Trygghet, Anpassningsbarhet och Förståelse.

Inflytande

Vi tar alltid hänsyn till dina önskemål och preferenser som grund för att planera din personliga assistans på bästa sätt. Du är vårt fokus och det är du som bestämmer hur mycket eller lite hjälp du vill ha för att din assistans ska fungera så väl som möjligt. Det innebär att du har möjlighet att välja dina egna assistenter, bestämma hur schemat ska se ut och vara delaktig i beslutsfattandet.

Trygghet

På Artan Health Care prioriterar vi att alla parter blir sedda, hörda och delaktiga. Vi anser att det är viktigt att ta sig tid att lyssna på våra kunders behov, oavsett hur små eller stora de kan vara. Det som kan verka obetydligt för en person kan vara betydande för en annan, och därför finns vi alltid nära till hands med kontinuerlig dialog. Som vår kund är det du som bestämmer hur ofta och på vilket sätt du vill ha kontakt med oss. Du kan alltid känna dig trygg eftersom det alltid finns en arbetsledare tillgänglig, dygnet runt.

Anpassningsbarhet

Vi på Artan Health Care strävar alltid efter att kunna erbjuda det lilla extra som kan göra en stor skillnad för våra kunder. Genom dialog med oss kan vi tillsammans hitta lösningar som skapar mervärde och bidrar till en förbättrad livskvalitet. Vi är övertygade om att ingenting är omöjligt och detta genomsyrar vår filosofi. Vår ambition är att skapa en individuellt anpassad assistans som uppfyller våra kunders unika behov och önskemål. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna och erbjuda en högkvalitativ assistans som fokuserar på kundens välmående och trygghet.

Förståelse

Artan Health Care präglas av ett starkt personligt engagemang i verksamheten och en djup förståelse för kunden. Vi är medvetna om att varje kund är unik och har olika behov och önskemål. Därför strävar vi alltid efter att sätta oss in i kundens situation och att skapa en assistans som är anpassad efter just deras individuella behov. Vår arbetsledning drivs av en ledare som har insikt och förståelse för kundens perspektiv, vilket är till stor fördel för våra kunder och hur den personliga assistansen utformas. Genom att ha en ledare med personlig erfarenhet och förståelse för kundens situation kan vi säkerställa att assistansen uppfyller kundens önskemål och behov på ett optimalt sätt. Detta är en viktig del i vårt arbete och något som vi sätter stort värde på.

Scroll to Top