Artan Health Care AB

Artan Health Care Nordic AB etablerades okt. 2011 i Gävle. Företagets ägs av
Artan Holding AB . Företagets huvudkontor ligger i Gävle. Artan Health Care AB driver en
verksamhet med hög kvalité inom personlig assistans branschen sedan 2014.
Antal medarbetare inom personliga assistans: 20 medarbetare

Utbildningar

Våra personal har gått kurser och har kunskap inom följande områden;

• LSS-lagen och dess intentioner inklusive tystnads- och anmälningsplikt
• Arbetsmiljölagen och hur arbetsmiljöarbete ska genomföras i en assistans
• Arbetsrättslig lagstiftning som berör personlig assistans och hur den ska tillämpas
• Hur man bemöter människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar
• Hur man bemöter assistansanvändare och deras närstående i olika faser i livet
• Etiska begrepp och de etiska riktlinjer som tydliggörs av LSS
• Vad respekt, integritet och självbestämmande innebär i arbetet med personlig
assistans
• Allmän brandkunskap, grundkunskap inom Förebyggande brandskydd
• Förflyttningskunskap för personliga assistenter
• Hjärta och lungräddning för personliga assistenter

Information om vår styrelse besök gärna: www.allabolag.se
Information om vår Ekonomi besök gärna: www.allbolag.se

Scroll to Top