Verksamhetsinriktning och Kvalitetssäkring

Artan Health Care AB driver en verksamhet med hög kvalité inom personlig assistans
branschen sedan 2014.

Företaget Artan Health Care har nyligen sökt kollektivavtal medlemskap via vårdföretgarna.
Vi har även FORA försäkring samt har vi ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar i Gävle.

Företaget följer enligt kollektivavtal, när det gäller anställning, lönesättning, Ob-tillägg och
semesterlagen.

Företaget Artan Health Care har vunnit flera priser såsom Årets Nybyggare har delats ut av
stiftelsen IFS i 20 år. Pristagarna är ”personer med utländsk bakgrund som med begränsade
resurser, genom hårt och målmedvetet arbete” blivit framgångsrika med sitt företagande.
Företaget har tilldelats Årets Pionjär i region Norr november 2022.

Artan Health Care säkerställer våra brukare assistansönskemål samt deras behov utifrån
sina individuella behov och krav. Artan Health Care säkerställer tre områden, kvalité,
kunskap, erfarenheter samt rekrytering av assistanspersonal enligt kundens behov och
önskemål.

Kundlöfte till dig som väljer oss

Självbestämmande enligt lagramen.

Lyhörd anordnare som lägger ditt önskemål och behov i centrum.

Stöd med rekrytering och allt annat du behöver.

Juridisk rådgivning ingår.

Enkla moderna digitala verktyg.

Självbestämmande

Du bestämmer i ditt liv. Vi vet att alla människor kan kommunicera sin vilja och sina behov.
Även när du har mycket stora funktionsnedsättningar. Det finns alltid något sinne att
använda och något sätt att kommunicera på. Ibland är signalerna svåra att uppfatta och då
krävs det stor lyhördhet från omgivningen för att förstå.

Många som har sin assistans hos oss har på grund av sina funktionsnedsättningar stöd att
kommunicera med andra. Ofta även med att fatta beslut och göra val i livet. Som vuxen med
assistans och i behov av en god man innebär självbestämmande att ha en god man som
känner dig väl och förstår din kommunikation. Den gode mannen behöver inte bara kunna
tolka i en situation utan även kunna sätta det som uttrycks i ett sammanhang. Att kunna
göra riktiga bedömningar med kunskapen om din personlighet, dina förmågor, erfarenheter
och framtidsplaner. För att ha så stora kunskaper om dig behöver den gode mannen
tillbringa tid med dig i vardagen.

En anordnare som lyssnar och lyhörd mot sina brukares

Vi är blanda Sveriges bästa privata assistansanordnare som lyssnar och är lyhörd mot sina
brukare önskemål och behov. Välkommen du också.

Stöd med rekrytering och allt annat du behöver

Hos oss har du tillgång till alla våra specialister inom HR, lön, assistansekonomi och
rekrytering. Du kan ha möjlighet att planera in att låta dina personliga assistenter gå på våra
kompetenshöjande fortbildningskurser.

Hög tillgänglighet med Svar direkt
Enkla moderna digitala verktyg

På dina inloggade sidor samlar vi alla viktiga funktioner och verktyg. Här kan du och din
företrädare följa upp din assistansekonomi. Din personliga arbetsledare kan tidrapportera,
rekrytera, registrera arvodesfördelning, pedagogiska måltider, säkra upp arbetsmiljöarbetet
och arbeta med lönerevision, med mera. Kvitton och utlägg redovisar du i vår app i mobilen.

Utbildningsgaranti för dina assistenter

Nyanställda assistenter behöver oftast arbeta tillsammans med en erfaren assistent och få
en praktisk introduktion under ett antal veckor. Vår utbildningsgaranti täcker lönekostnaden
för en utbildare varje gång en ny assistent anställs. Genom utbildningsgarantin är du
garanterad introduktionsutbildning för nyanställda assistenter. Utbildningsgarantin är en
gemensam försäkring utifrån den kooperativa idén. Hur lång introduktion som krävs för att
en ny assistent ska kunna klara sina arbetsuppgifter varierar mellan olika
assistansanvändare. Du tecknar utbildningsgaranti för det antal veckor som behövs för just
dig.

Juridisk rådgivning ingår

Om ditt assistansbehov ändras eller om du vill stämma av hur din assistans fungerar får du juridisk
rådgivning av en av våra juridiska rådgivare.

Behöver du juridisk rådgivning inom personlig assistans?

Det är svårt att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. När du tecknat avtal
med oss får du kostnadsfri juridisk rådgivning med:

• Ansökningar
• Omprövningar
• Överklaganden
• Kontakt med kommun, Försäkringskassa, region och domstol
• Att tolka regelverk, beslut och domar

Scroll to Top