Rusta & Matcha

Rusta

Genom en tydlig och målinriktad planering med oss får du den vägledning och de resurser du behöver för att nå dit du vill. Vi hjälper dig med ansökningar, utbildningar, kontakta arbetsgivare och söka utbildningar. Vi utgår från dina behov och anpassar vårt arbete efter det för att du ska nå dina karriärsmål på ett effektivt sätt.

Matcha

Vi på vårt företag arbetar utifrån dina önskemål och förmågor för att hitta lämpliga utbildningar eller yrkesval som passar dig. Om du behöver öka dina färdigheter inom arbetslivet kan vi hjälpa dig att hitta lämplig praktikplats. Vi har etablerat samarbeten med ett antal externa arbetsplatser som kan ta emot dig i förberedande syfte.

Vi är med dig på hela resan, från början till slut. Vi stöttar dig genom hela processen och hjälper dig att identifiera vilka utmaningar som kan uppstå på vägen. Vi ser till att du får den vägledning och stöd du behöver för att nå dina karriärsmål

Våra kompetenser

Vi har en bred kompetens inom personlig assistans och har särskilt fokus på LSS-lagen och dess intentioner, inklusive tystnads- och anmälningsplikt. Vi är också väl förtrogna med arbetsmiljölagen och hur arbetsmiljöarbete ska genomföras i en assistans. Vi har god kunskap om arbetsrättslig lagstiftning som berör personlig assistans och hur den ska tillämpas.

Vi strävar efter att bemöta människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar på ett respektfullt sätt. Vi är medvetna om hur man bemöter assistansanvändare och deras närstående i olika faser i livet. Vi är väl förtrogna med de etiska begreppen och de etiska riktlinjerna som tydliggörs av LSS, och vi har en god förståelse för vad respekt, integritet och självbestämmande innebär i arbetet med personlig assistans.

Vi har också grundkunskaper inom förebyggande brandskydd och allmän brandkunskap. Vi har kunskaper om förflyttningsteknik för personliga assistenter och utbildning i hjärta och lungräddning för personliga assistenter. Med vår breda kompetens inom personlig assistans kan vi ge våra kunder den bästa möjliga servicen och stödet.

.

Scroll to Top